Kompenzacija Reaktivne Snage – Green Plus

Kondenzatori, Regulatori, Kontaktori, Tiristorski Moduli, Prigušnice

Reaktivna energija je deo utrošene energije koji se ne pretvara u koristan rad.

Na primer, da biste se prevezli avionom od jednog mesta do drugog, avion mora da uzleti dostigne neku visinu na kojoj leti, i da konačno sleti na aerodrom. Koristan put bi bio dužina pravca u kome se avion kretao, a, sa stanovista putnika, nekoristan onaj deo puta aviona dok se penjao na zadatu visinu leta, i sa nje se spuštao do zemlje. Svi znamo da avion mora da leti na određenoj visini i to je činjenica sa kojom se mirimo bez razmišljanja.

Slično se dešava sa induktivnim potrošačima. Da bi uopšte mogli da rade oni moraju da stvore magnetno polje.

Takvi potrošači su: – Motori – Transformatori – Fluoroscentna i ulična rasveta

Zašto je potrebno izvršiti kompenzaciju reaktivne energije?

Dobit za potrošača Potrošači električne energije, koji u svom računu ima stavku za reaktivnu energiju, imaju direktnu finansijsku dobit, jer se nakon izvršene kompenzacije reaktivne energije iz ukupnog računa eliminiše stavka koja se odnosi na reaktivnu energiju, ili je umanjuju zanemarljiv iznos. Pri tome svaki uložen novac u kompenzaciju reaktivne energije vraća se u periodu eksploatacije od 10 do 30 puta. -Dobit za elektroenergetski sistem Kompenzacijom reaktivne energije smanjuje se ukupna struja u mreži za vrednost reaktivne struje, smanjuje se opterećenje transformatora, povećava se stabilnost elektroenergetske mreže i sigurnost snabdevanja potrošača, te smanjenje tehničkih gubitaka aktivne energije u čitavom elektroenergetskom sistemu.